Jätevesiratkaisut

jatevesiratkaisut

Uusien säädösten mukaan jätevesijärjestelmä tarvitaan haja-asutusalueelle tehtäville rakennusluvallisille peruskorjauksille. Olemassa olevissa kiinteistöjen järjestelmä on toteutettava kymmenen vuoden siirtymäaikana vuoteen 2014 mennessä. Lisätietoa löytyy ympäristökeskuksesta.

Toimitamme jätevesijärjestelmät kokonaisratkaisuna sekä omakotitaloihin että kesämökkeihin. Omakotitaloissa voidaan käyttää yksi- tai kaksoisviemärijärjestelmää. Yksiviemärijärjestelmissä voimme toteuttaa maahanimettämön, maasuodattamon, umpisäiliö tai pienpuhdistamon.

Kaksoisviemärijärjestelmässä toteutamme umpisäiliö + maahanpuhdistomo -yhdistelmiä.

Kokonaisratkaisu käsittää suunnittelun, rakennuslupakuvat, konetyöt ja materiaalit.